Elokuvan asiantuntijat
Rullaa alas

Punkkisota-elokuvan tekoprosessin aikana haastateltiin useita borrelioosiin perehtyneitä huippuasiantuntijoita ja lääkäreitä, joista lopulliseen elokuvaan päätyi muutama henkilö. Lue lisää näistä ihmisistä, joiden elämäntyö liittyy punkkien levittämien sairauksien hoitoon.

Dr. Richard Horowitz

Richard Horowitz on yksi maailman arvostetuimmista punkkien välittämien tautien lääkäreistä ja tutkijoista. Hän on tehnyt uraauurtavaa työtä kehittäessää borrelioosin hoitomenetelmiä ja diagnostiikkaa vuosikymmenien ajan.

Horowitz toimii johtajalääkärinä Hudson Valley Healing Arts Centerissä New Yorkissa. Hän on hoitanut uransa aikana yli 13 000 borrelioosista kärsivää potilasta ja hänen klinikallaan käy potilaita joka puolelta maailmaa. Horowitz kuuluu myös muun muassa kansainväliseen International Lyme and Associated Society- järjestöön.

Horowitz on kirjoittanut esimerkiksi seuraavat suurelle yleisölle suunnatut, borrelioosia käsittelevät teokset:
How Can I Get Better? An Action Plan for Treating Resistant Lyme and Chronic Disease (National Bestseller) ja Why Can’t I Get Better? Solving the Mystery of Lyme and Chronic Disease (NY Times Science Best Seller)

Dr. Armin Schwarzbach

Dr. Armin Schwarzbach on toiminut borrelioosiin keskittyvien testien kehittämisessä yli 20 vuotta. Schwarzbach toimii Borreliose Centrum Augsburgissa, Saksassa. Schwarzbach on perustanut testeistään ympäri Eurooppaa tunnetun saksalaisen laboratorion, Armin Labsin. Armin Labs kykenee laajoilla testeillään diagnosoimaan ja löytämään useita erilaisia borrelioosibakteereita. Schwarzbach on uransa aikana testannut yli 50 000 potilasta erilaisiin punkkisairauksiin ja infektioihin liittyen. Schwarzbach on myös muun muassa Saksan borrelioosiyhdistyksen jäsen.

Jenna Luche-Thayer

Jenna Luche-Thayer on ihmisoikeusaktivisti, jolla on myös 32 vuoden kokemus politiikasta ja ruohonjuuritason työstä 42 maassa. Hänellä on henkilökohtainen suhde borrelioosiin, jota hän on sairastanut 17 vuotta.

Luche-Thayer on esitellyt YK:lle löydöksiään Lymen tauti -potilaita kohtaan tehdyistä ihmisoikeusrikkomuksista. Hänen mukaansa Yhdysvaltain hallitus on käyttänyt miljoonia dollareita anti-borrelia-artikkeleiden kirjoittamiseen ja Ruotsin hallitus on huostaanottanut antibiooteilla kroonista borrelioosia hoitaneiden vanhempien lapsia. Luche-Thayerin löydösten mukaan borrelioosipotilaita auttaneita lääkäreitä on vainottu.

Luche-Thayer on tutkinut rokoteyritysten ja WHO:n yhteyksiä borrelioosiepidemiaan. Uransa aikana Luche- Thayer on vaikuttanut WHO:n ylläpitämään kansainväliseen tautiluokitusjärjestelmään borrelioosin osalta. Luche-Thayer on johtanut komiteaa, jossa työskentelee useita asiantuntijoita, jotka ovat on pyrkinyt muuttamaan borrelioosiin liitettäviä ICD- koodeja. Monilla Lymen taudin muodoilla, kuten kroonisella Lymen taudilla ei ole ollut lainkaan omaa ICD- koodia. Luche- Taylor on pyrkinyt saamaan tähän epäkohtaan muutoksen auttaakseen kroonisesta borrelioosista kärsiviä potilaita laatimalla raportin WHO:lle. Sittemmin WHO on ottanut Luche-Thayerin raportin huomioon omissa tautiluokitusjärjestelmässään.

Dr. Leona Gilbert

Tezted Oy:n päämäärä on yksinkertaistaa borrelioosipotilaiden laboratoriotutkimuksia jotta heidät voidaan ohjata oikean hoidon piiriin viiveettä. Gilbertin johtaman tutkimustyön tuloksena markkinoille on tuotu punkkien levittämien tautien diagnosointiin tarkoitettu testi, joka seuloo yhdellä näytteenotolla 15 erilaista punkkien kantamaa taudinaiheuttajaa. Ennen TICKPLEX-a -testiä, jokainen taudinaiheuttaja piti testata erikseen. Tämä oli potilaalle erittäin kallista ja aikaa vievää. TICKPLEX on tuonut punkkien välittämien tautien diagnostiikkaan selkeän parannuksen. Potilaat saavat apua nopeammin ja hoitotoimenpiteet voidaan kohdentaa tarkasti testitulosten perusteella.