Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Oktober Oy’n  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.06.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Oktober Oy, Latokartanon 7 A, 00700 Helsinki, Finland

Muut yhteystiedot

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hannes Vartianen, info@oktober.fi 

3. Rekisterin nimi

Vetoomus-rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

KERÄÄMISEN LAILLISET PERUSTEET: Liittymällä Oktober Oy kampanjan tukijaksi oletamme oikeutettua etua sinulta ja meiltä kertoaksemme toimintasi vaikutuksista, kuten vetoomuksen allekirjoittamisesta ja tarjotaksemme sinulle mahdollisuuden toimia enemmän mukana Oktoberin toiminnasta

TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN VAIKUTUS, JOS ON KYSE LAILLISESTA TAI SOPIMUKSELLISESTA VAATIMUKSESTA: Jos et anna näitä tietoja Oktoberille, emme voi käsitellä toimintaasi tai pitää sinua ajan tasalla lahjoituksesi vaikutuksesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vetoomuksen koostaminen, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen. 

Henkilötietoja voidaan käyttää myös viestimään ja markkinoimaan vetoomuksen allekirjoittaneille, The Red Ring -elokuvaan tai Red Ring applikaatioon liittyvissä asioissa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, sähköpostiosoite

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin liittyen, ellei meitä vaadita säilyttämään henkilötietojasi pidempään lain ja sääntelyvaatimusten noudattamiseksi. Säilytämme kaikkia yllä olevia tietoja 12 kuukautta sen jälkeen, kun vetoomus on luovutettu eteenpäin. 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja sähköposteista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

OIKEUTESI

Sinulla on tietosuojalakien mukaisesti tiettyjä oikeuksia, joita voit käyttää ottamalla meihin yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen Oktober Oy, Latokartanon 7 A, 00700 Helsinki, Finland,  +358 44 5819 910 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@oktober.fi

Sinulla on:

oikeus nähdä sinusta säilytettävät henkilötiedot tekemällä tarkastuspyyntö tietosuojalakien mukaisesti. Voimme veloittaa kohtuullisen maksun, jos pyyntö on perusteeton tai kohtuuton;

oikeus saada henkilötiedot korjattua, jos ne ovat epätarkkoja tai epätäydellisiä;

oikeus saada henkilötietosi poistettua tietyissä olosuhteissa tietosuojalakien mukaan;

oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa tietosuojalakien mukaan;

oikeus pyytää meitä olemaan käsittelemättä henkilötietojasi markkinointitarkoituksissa tai oikeutettuihin etuihimme perustuvissa tarkoituksissa;

Huomaathan, että jos päätät käyttää oikeuksiasi henkilötietojen rajoittamiseen tai poistamiseen, emme välttämättä voi käyttää henkilötietojasi